Skip to main content

Sewerin Lækagesøgning vand og gas, ledningssøgning vand og biogasstyring

Sewerin lækagesøgning til vand og gas, ledningssøgning til vand samt biogasstyring.

Teknologier til detektion af vandlækage og rørplacering, gaslækagedetektion ogbiogasprocesoptimering. Med vores produkter og tjenester på højeste niveau, forhandler vi førende teknologiske systemer på markedet. I Danmark og Norge er Gavatec A/S forhandler af Sewerin og er derfor leveringsdygtig af hele sortimentet.

Vandspild.

Som bekendt er vand en vigtig og kostbar ressource og nogle steder på jordkloden en decideret mangelvare. Derfor er det vigtigt at undgå spild, f.eks. på grund af et utæt ledningsnet. For at kunne finde og udbedre lækager er det en forudsætning at kende placering af vandrørene. Med Sewerin lækage og ledningssøgeinstrumenter er det mulig at finde frem til både rør og lækage placeringer. Der kan tilbydes instrumenter lige fra de enkleste og til meget avancerede.

Sewerin Lækagesøgning til vand.

Her får du et overblik over vores instrumenter til vandlækagesøgning. I vores portefølje kan du finde instrumenter der med elektroakustiske- og sporgas systemer lokaliserer lækager.
Stethophon 04 er en kompakt lytteenhed til detektion af vandlækage, primært på stikledninger
Aquatest T10 er en robust og handy lytteenhed til vandlækagedetektion udendørs.
Aquaphon A50 er lille og handy, og førsteklasses mikrofonteknologi: kompakt og pålidelig, A50 er anvendelig både udendørs og indendørs. Sammen med Ferrophon FG50, er A50 også anvendelig til ledningssøgning indendørs.
Aquaphon A150 er også lille og handy med mikrofoner af absolut højeste kvalitet. Kompakt og pålidelig.
SeCorrPhon AC200 er et vandlækagedetektions instrument der med både jordmikrofoner og ved hjælp af korrelation: lokaliserer lækager på en professionel - fleksibel - og intelligent måde.
Variotec 460 er instrumentet der med stor præcision lokaliserer lækager ved hjælp af sporgas.

Sewerin Ledningssøgning til vand.

Her får du et overblik over apparaterne fra Sewerin til rørplacering og objektdetektering. Vi forhandler systemer og produkter til lokalisering af skjulte genstande, akustisk detektering, magnetometer samt metaldetektor.
Ferrotec FT10 et et magnetometer til lokalisering af skjulte genstande: f.eks. spindelstænger og dæksler hurtigt - bekvemt - præcist
M130 er en metaldetektor til lokalisering af skjulte genstande i forsyningsnettet, herunder også spindler og dæksler.
UT9000 er pålideligt udstyr til lokalisering af stålrør, eller plastrør. (Plastrør med indført søgesonde). Nemt og effektivt.
[Utillitrac] anvendes indenfor pipeline- og kabeldetektion. Dens afbalancerede design og intuitive enkeltknap-betjening sikrer komfortabelt og ubesværet arbejde over længere tid.
Combiphon er til akustisk at detektere placering af plastrør. Plastrør kan ikke lokaliseres med konventionelle elektromagnetiske midler, fordi de ikke er elektrisk ledende. Derfor anvender man et andet princip til at bestemme placering af rør. Her benyttes i stedet den akustiske metode.
Det vandfyldte rør tilføres mekaniske vibrationer der med karakteristiske lyde gør det muligt med jordmikrofoner at lokalisere plastrøret. Denne metode kan også bruges til at lokalisere eternit og metalrør. Combiphon-systemet består af en Generator G5-centralenhed, der sammen med ”Striker og Stopper” frembringer de karakteristiske lyde, der søges på med jordmikrofoner. Fjernbetjeningen styrer intensiteten på den tilførte lyd og vibration.

Gaslækage.

I Danmark bruges store mængder naturgas til opvarmning og industrielle formål. Også her er det vigtigt at undgå lækager, både af sikkerheds, -økonomiske grunde.
Sewerin producerer instrumenter til både lækagesøgning og person beskyttelse. Instrumenterne kan forsynes med flere typer sensorer, så de kan bruges til beskyttelse af andre gasarter, herunder giftige, og ved manglende ilt.

Sewerin Lækagesøgning til gas.

Her finder du en oversigt over måleinstrumenter fra Sewerin til gaslækagedetektion. Vores portefølje omfatter gasadvarselsapparater og gaslækagedetektorer.
Extec PM 5XX benyttes til lækagesøgning, måling, og personlig beskyttelse. De forskellige EX-TEC PM5xx varianter af gasmåler- og gasadvarselsapparater forenkler det daglige arbejde for gasmontører, vedligeholdelsespersonale og andet teknisk personale. De kan bruges til at lokalisere utætheder i frit tilgængelige gasrør, vurdere eksplosionsrisiko (LEL) og afgøre, om giftige gasser er til stede og dermed risikabel for personale.
Snooper Mini er en gaslækagedetektor til lækagedetektion i indendørs gasinstallationer. Snooper mini er en robust gaslækagedetektor, som er velegnet til at kontrollere tilgængelige gasledninger for lækager. Typisk lækagesøges ved fittings, flanger, gevindforbindelser og gasregulatorfittings, -alle mekaniske samlinger. Gaskoncentrationen vises i ppm-området.
Multitec 540 og Multitec 545 anvendes ved biogasstyring.
Til lækagesøgning i terræn, kan tilbydes forskellige varianter:
Variotec 480, EX-TEC HS 680 som er effektive instrumenter der betjenes af gående operatører.
LaserGasPatroller LGP 800 er laser baseret udstyr til montering f.eks. i bil. LaserPatroller kan samtidig afmærke evt. lækage på installeret kortmateriale. Effektivt instrument til længere strækninger.
RMLD-CS er et laser baseret udstyr til detektering af metan fra en distance op til 30 meter.

Biogasstyring.

De senere år er der blevet bygget mange biogasanlæg. Forsyningssikkerheden er derfor sammen med naturgassen blevet betragteligt styrket. Biogassen anvendes til elproduktion eller tilføres naturgasnettet. For at sikre at gassen er tilstrækkelig ren, er det nødvendig at analysere gassen hele vejen gennem produktionen. Dette er muligt at gøre enten manuel, -eller automatisk.

Sewerin Biogasstyring.

Multitec 540 eller Multitec 545 er instrumenter der manuelt kan analysere gassen for metan, ilt, svovlbrinte, CO og CO2. ved prøveudtag undervejs i processen kan gassens renhed bestemmes.
Multitec 540 og Multitec 545 kan sammen med [Biocontrol 8] eller 4 udføre disse målinger automatisk.
Der kan analyseres fra op til 8 målepunkter på biogasanlægget. Biocontrol 08 er et førsteklasses system til gasanalyse, der understøtter professionel procesoptimering. Alle anlægsoperatører, der producerer elektricitet fra biogas, spildevandsgas eller lossepladsgas, har til formål at optimere deres processer og dermed sikre en større effektivitet. Med andre ord betyder det at få så meget metan som muligt. Samtidig er det hensigtsmæssigt at skadelige komponenter i gassen holdes på et minimum.

Se vores store udvalg igennem og bliv oprettet som kunde allerede i dag. Ring os op på 70 27 27 15 eller udfyld formularen Ny kunde

Information om cookies

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere her.

Back to top